Visie

De drie pijlers van The Creative Continuüm: inspiratie, co-creatie en presentatie

Inspiratie: is een soort drive om expressief te zijn. Het is een vorm van stil of laaiend enthousiasme. Om datgene waar je gedachten over hebt of wat je raakt of beroert met een maximum scheppend vermogen om te zetten naar een eigen vertaling en in een eigen discipline. The Creative Continuüm wil inspireren. Er uit halen wat aan creatief vermogen en sprankelende energie aanwezig is. Via het kijken naar kunst, via zelf creëren, maar ook via het verkennen van een oorspronkelijke cultuur . Met een kunstenaarsoog  naar de wereld kijken kan een overvloed aan inspiratie leveren.

Co-creatie: The Creative Continuüm is een innerlijke vrijheid. Ieder mens heeft deze vrijheid ter beschikking. Maar waar kunstenaars de ruimte heel gemakkelijk in- en uit lopen is er soms voor niet-kunstenaars nog een beetje training nodig om het toegangsportaal te kunnen vinden en openen. Het Creative Continuüm deelt haar ideeën om met anderen te kunnen co-creëren. Co-creatie is de gezamenlijke expressie die voortkomt uit het inspireren van elkaar. Door verschillende disciplines bij elkaar te brengen kan iets ontstaan dat meer is dan de som der delen. Hetgene dat dan ontstaat is iets geheel nieuws en inspireert tot meer maar creëert ook nieuwe mogelijkheden en oplossingen.

Presentatie: vraagt u zich wel eens af hoe sommige mensen alles voor elkaar krijgen? Kent u dit spreekwoord? Met honing vang je meer vliegen dan met azijn. Dit is geen verrassing toch? Het gaat er dus om hoe je dingen verpakt en overbrengt. Een aantrekkelijke visuele uitstraling communiceert vloeiender met de omgeving. Maar vormgeving en uitstraling moeten wel kloppen met de essentie van de boodschap. Vormgeving, styling en communicatie zijn de gereedschappen. Korte webfilms, en websites en presentaties en teksten zijn het middel. Helder, eenvoudig eerlijk en stijvol, zo komt een boodschap – zonder overdadige franje- het meest tot zijn recht.